DMV proizvodi

Proizvodi iz našeg asortimana bazirani su na tehnologiji koja je potpuno u skladu sa ekološkim i zdravstvenim zahtevima. Naši proizvodi se koriste za proizvodnju sveća, u tekstilnoj industriji, u proizvodnji papira, za izradu kozmetičkih proizvoda. DMV - u skladu sa prirodom.

Vosak

Karakteristike

Vosak se koristi u mnoge svrhe u proizvodnji voštanog papira, pri impregniranju papira. Vosak se koristi i u proizvodnji sredstava za poliranje obuće, drvenog nameštaja i automobila, kao i impregniranja tekstila i kože. Veoma dugo se vosak i slične čvrste masti koriste pri pravljenju sveća, koje su se koristile za osvetljenje i za dekorisanje pri brojnim verskim tradicijama, naročito u hrišćanstvu.

Voskovi mogu biti prirodni (životinjski ili biljni), veštački napravljeni putem izdvajanja iz prirodne nafte ili potpuno sintetički napravljeni. Najpoznatiji prirodni voskovi su parafin (vosak iz nafte) i karanuba (vrsta biljnog voska). Neki veštački materijali poput silikonskog voska imaju slične osobine i takođe se smatraju voskovima. Koristi se i u kozmetici za depilaciju.

Postoje dve vrste voska:
- domaći vosak
- kineski vosak


sto2